10 Minutowy Przewodnik Po Podstawach GITa – Praca na zmianach

Mając już pierwsze repozytorium dodajmy do niego więcej plików, które będą częścią naszego projektu i zmodyfikujmy istniejący już hello.sql.

Po zmianach moje repo wygląda następująco:

Repo po dodaniu nowych plików

Istnieją w nim cztery pliki:

  • hello.sql, który jest już częścią repozytorium, a który to świeżo co zmodyfikowaliśmy
  • clients.sql – nowy plik z query do wybierania listy klientów
  • products.sql – nowy plik z query do wybierania listy produktów
  • tmp.txt – tymczasowy plik z pomysłami co jeszcze w projekcie ma się znaleźć, ale nie chcę, aby był częścią samego projektu

To co chcę teraz osiągnąć to zapisać zmiany w hello.sql, dodać do repo pliki clients.sql i products.sql i pominąć plik tmp.txt. Sekwencja komend będzie następująca:

Zapisanie zmian w repo

Mamy tutaj nic innego, jak komendy git add i komenda git commit wstawiająca pliki do repo. A co z plikiem tmp.txt? Niestety został na swoim miejscu  i przeszkadza za każdym razem jak wykonujemy polecenie git status.

Jak ukryć ten plik?

Aby pozbyć się pliku możemy go albo usunąć fizycznie (nie został przecież dodany do repo), albo skorzystać z polecenia git clean, które to usuwa wszystkie pliki, które nie wchodzą w skład repo (wszystkie te, które nie zostały wpięte do repo poleceniem git add).

Dobrze wiedzieć, że jest taka możliwość, nas jednak interesuje co innego. Zignorujmy ten plik tak, aby był dostępny, ale nie był widoczny dla repozytorium i polecenia git status. W tym celu musimy stworzyć plik .gitignore i dodać go do repozytorium tak jak ma to miejsce poniżej.

Dodanie pliku .gitignore

Wykonując polecenie git status widać, że mimo iż plik tmp.txt istnieje to jest niewidoczny dla naszego repozytorium.

W tej części to już wszystko. Dzięki niej wiemy już jak usuwać pliki (np poleceniem git clean), dodawać (polecenie git add), ignorować (plik .gitignore) i zapisywać zmiany (git commit).


Co jeszcze może Cię zainteresować:


Dodatkowe materiały
https://youtu.be/D6EI7EbEN4Q