Certyfikaty Oracle

Programy certyfikacyjne Oracle potwierdzają umiejętności związane z produktami tej firmy. Certyfikaty takie akceptowane są na całym świecie i sprawiają, że dla rekrutera jesteśmy smacznym kąskiem. Dodatkowym atutem certyfikacji jest sam fakt sprawdzenia się i swojej wiedzy. Jest to swoistego rodzaju kropka nad 'i’ – potrafię i mam na to dowód!

Poziomy programów certyfikacyjnych

  • Oracle Certified Junior Associate (OJA) – certyfikat dla początkujących, koncentrującym się na uczniach, którzy uczą się podstaw z języka Java i informatyki.
  • Oracle Certified Associate (OCA) – to pierwszy krok w kierunku uzyskania certyfikatu Oracle Certified Professional. Dane uwierzytelniające OCA gwarantują, że kandydat jest wyposażony w podstawowe umiejętności, zapewniając mocne podstawy do wspierania produktów Oracle. Aby uzyskać certyfikat OCA należy zdać następujące egzaminy:
Egzaminy do zdania do uzyskania certyfikatu OCA
Certyfikacja OCA na dzień 03.02.2021

  • Oracle Certified Professional (OCP) – osoba posiadająca certyfikat OCP posiada znajomość określonej technologii Oracle i wykazuje wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Do uzyskania certyfikatu nie jest konieczne już zdobycie certyfikatu OCA. Aby uzyskać certyfikat OCP należy zdać następujące egzaminy:
Egzaminy do zdania do uzyskania certyfikatu OCP
Certyfikacja OCP na dzień 03.02.2021
  • Oracle Certified Master (OCM) – potwierdza najwyższy poziom umiejętności, wiedzy i doświadczenia.
  • Oracle Certified Specialist (OCS) – to zazwyczaj certyfikaty ukierunkowane dla przyszłych pracowników i partnerów Oracle. Certyfikaty te są zbudowane na bardzo skoncentrowanych produktach lub zestawach umiejętności i stanowią solidną miarę poziomu wiedzy kandydata na danym obszarze.
  • Oracle Certified Expert (OCE) – kompetencje w konkretnych, niszowych technologiach, architekturach lub domenach. Poświadczenia są niezależne od tradycyjnej hierarchii OCA, OCP, OCM, ale często opierają się na umiejętnościach sprawdzonych jako OCA lub OCP. Kompetencje wchodzące w zakres programu Expert obejmują umiejętności podstawowe i opanowanie zaawansowanych technologii.

Kropka nad 'i’ – potrafię i mam na to dowód!

Gdzie zdawać?

Do egzaminów można podejść przez sieć. Nie ma konieczności wyjazdu do stolicy, aby do takich podejść. Zarówno przygotowanie, zakup egzaminu i sam egzamin znajdziemy na stronie https://education.oracle.com

Niestety numeracja egzaminów dość często ulega zmianie, dlatego też przed przystąpieniem do wykupienia egzaminu najlepiej sprawdzić, który jest obowiązujący. Można to sprawdzić wchodząc na adres: https://education.oracle.com/oracle-certification-paths-all

Ile to kosztuje?

Ceny voucherów na dzień 07.01.2021 prezentują się następująco. Aktualne ceny egzaminów znajdziesz po adresem https://education.oracle.com/certification-exam-vouchers

Ceny egzaminów na dzień 07.01.2021

/////